Công bố sản phẩm
LƯU HÀNH ỐNG THÔNG HẬU MÔN

LƯU HÀNH ỐNG THÔNG HẬU MÔN

LƯU HÀNH ỐNG THÔNG HẬU MÔN Ống thông hậu môn được thiết kế như một giải pháp nhằm giải phóng (xổ và thải) các chất lỏng …

Giấy phép đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu
NHẬP KHẨU MASK THANH QUẢN

NHẬP KHẨU MASK THANH QUẢN

NHẬP KHẨU MASK THANH QUẢN  Thông khí mặt nạ thanh quản (LMA) là một phương pháp cung cấp thông khí cho bệnh nhân bất …

Nhập khẩu máy bơm khí

Nhập khẩu máy bơm khí

Máy nén khí hay còn được gọi là máy bơm hơi, máy bơm nén khí, máy nén không khí,... thiết bị có tên tiếng Anh là Air …

Giấy phép đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước
Giấy phép trang thiết bị y tế
NHẬP KHẨU MASK THANH QUẢN

NHẬP KHẨU MASK THANH QUẢN

NHẬP KHẨU MASK THANH QUẢN  Thông khí mặt nạ thanh quản (LMA) là một phương pháp cung cấp thông khí cho bệnh nhân bất …

LƯU HÀNH MASK THANH QUẢN

LƯU HÀNH MASK THANH QUẢN

LƯU HÀNH MASK THANH QUẢN  Thông khí mặt nạ thanh quản (LMA) là một phương pháp cung cấp thông khí cho bệnh nhân bất …