Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B,C,D
NHẬP KHẨU MASK THANH QUẢN

NHẬP KHẨU MASK THANH QUẢN

NHẬP KHẨU MASK THANH QUẢN  Thông khí mặt nạ thanh quản (LMA) là một phương pháp cung cấp thông khí cho bệnh nhân bất …

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A,B
NHẬP KHẨU MASK THANH QUẢN

NHẬP KHẨU MASK THANH QUẢN

NHẬP KHẨU MASK THANH QUẢN  Thông khí mặt nạ thanh quản (LMA) là một phương pháp cung cấp thông khí cho bệnh nhân bất …

LƯU HÀNH MASK THANH QUẢN

LƯU HÀNH MASK THANH QUẢN

LƯU HÀNH MASK THANH QUẢN  Thông khí mặt nạ thanh quản (LMA) là một phương pháp cung cấp thông khí cho bệnh nhân bất …

LƯU HÀNH BỘ DÂY TRUYỀN MÁU

LƯU HÀNH BỘ DÂY TRUYỀN MÁU

LƯU HÀNH BỘ DÂY TRUYỀN MÁU  Dây truyền máu có tác dụng điều chỉnh dòng chảy của máu để phù hợp với khả năng thích ứng …

Đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế loại C, D
LƯU HÀNH KHOAN CƯA Y TẾ

LƯU HÀNH KHOAN CƯA Y TẾ

LƯU HÀNH KHOAN CƯA Y TẾ  Khoan cưa y tế là một trang thiết bị y tế hữu ích, có mặt trong các bệnh viện có công dụng hỗ …

LƯU HÀNH GIẤY Y TẾ

LƯU HÀNH GIẤY Y TẾ

LƯU HÀNH GIẤY Y TẾ  Giấy lót y tế thường được sử dụng nhiều trong các bệnh viện, vừa tiết kiệm chi phí vừa an toàn sạch …