LƯU HÀNH VAN CẦM MÁU CHỮ Y

LƯU HÀNH VAN CẦM MÁU CHỮ Y

Van cầm máu chữ Y là thiết bị y tế để duy trì việc cầm máu trong suốt quá trình can thiệp, giúp hạn chế mất máu và tạo …