SẢN XUẤT DẦU SONG THẬP

SẢN XUẤT DẦU SONG THẬP

SẢN XUẤT DẦU SONG THẬP  Dầu song thập dùng khi cảm lạnh nghẹt mũi, đau bụng, hoa mắt, chóng mặt, say sóng, tàu xe, cảm …

SẢN XUẤT KÍNH ÁP TRÒNG

SẢN XUẤT KÍNH ÁP TRÒNG

SẢN XUẤT KÍNH ÁP TRÒNG  Kính áp tròng được sử dụng để điều chỉnh các tật khúc xạ của mắt như cận thị, loạn thị, viễn …