NHẬP KHẨU TỦ BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM

Trong y tế, có nhiều loại dược phẩm cần được bảo quản ở một nhiệt độ nhất định để đảm bảo chất lượng. Khi đó, tủ bảo quản dược phẩm là TTBYT không thể thiếu. Tủ phải đáp ứng nhưng tiêu chí quốc tế chung, được sử dụng để bảo quản dược phẩm, bệnh phẩm, mẫu, chế phẩm sinh học. HM Law xin cung cấp dịch vụ tư vấn Thủ tục nhập khẩu tủ bảo quản dược phẩm tới Quý khách hàng như sau:

  1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

– Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2016/NĐ-CP

– Thông tư số 39/2016/TT-BYT về phân loại trang thiết bị y tế

– Thông tư 30/2015/TT-BYT về nhập khẩu trang thiết bị y tế

  1. Các bước để nhập khẩu

Mặt hàng này là TTBYT loại B, không thuộc danh mục phải xin Giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 30. Do đó, để hàng nhập khẩu vào Việt Nam, quý khách hàng cần thực hiện:

Bước 1: Thực hiện phân loại trang thiết bị y tế

Bước 2: Làm thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán

  1. Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán

a) Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

b) Bản kê khai nhân sự

c) Các giấy tờ chứng minh kho bảo quản, phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Các giấy tờ này phải được xác nhận bởi cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán.

4. Công việc HM Law thực hiện

 

*Tư vấn hồ sơ, thủ tục cho khách hàng, cụ thể:

 

–  Tư vấn miễn phí những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục;

 

–   Tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá những tài liệu khách hàng cung cấp. Tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng hồ sơ theo quy định, đảm bảo tính hợp lệ của các giấy tờ, tài liệu;

 

–   Soạn thảo hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục;

 

*Hoàn tất toàn bộ thủ tục, hồ sơ cho khách hàng, cụ thể:

 

–  Đại diện khách hàng nộp hồ sơ. Theo dõi và nhận kết công việc;

 

–  Giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện để đảm bảo cho quý khách hàng có được kết quả trong thời gian nhanh nhất (nếu có).

 

  1. Thời gian HM LAW thực hiện : 7-10 ngày làm việc
  2. Căn cứ pháp lý

–        Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

–        Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/2016/NĐ-CP

–        Thông tư số 39/2016/TT-BYT về phân loại trang thiết bị y tế

–        Thông tư số 46/2017/TT-BYT về Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Mọi thông tin thắc mắc về thủ tục nhập khẩu TTBYT Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0987531612 để được chuyên viên tư vấn miễn phí.