NHỮNG LƯU Ý KHI CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

             Khi công ty TNHH 1 thành viên huy động vốn mở rộng sản xuất có thể thay đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH 2 thành viên. Vậy thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên ra sao? Hãy theo dõi bài viết dưới đây, HMLAW sẽ tư vấn cụ thể cho quý khách hàng về thủ tục này.

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SANG 2 THÀNH VIÊN

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SANG 2 THÀNH VIÊN

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

II. HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THÀNH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 • Chuyển nhượng hoặc cho tặng một phần vốn của chủ sở hữu cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác.
 • Huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác.
 • Hoặc kết hợp cả hai phương thức trên.

Gọi ngay 0987531612 để được tư vấn miễn phí.

III. HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THÀNH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

5. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

6. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác và giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới trong trường hợp huy động vốn góp của thành viên mới.

XEM THÊM:THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Gọi ngay 0987531612 để được tư vấn miễn phí.

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Bước 1: Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên ra quyết định về việc chuyển nhượng vốn hoặc huy động thêm vốn góp
Bước 2: Lập hồ sơ theo quy định về việc chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Các thành viên thỏa thuận về việc xây dựng Điều lệ công ty.
Bước 3: Nộp hồ sơ và đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tại Sở kế hoạch Đầu tư nơi Công ty TNHH 1 thành viên đặt trụ sở.
Bước 4: Công ty thực hiện đăng bố cáo theo quy định của pháp luật.
Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp được nộp tại Phòng đăng kí kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/ thành phố. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Phòng đăng kí kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Gọi ngay 0987531612 để được tư vấn miễn phí.

V. NHỮNG VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN LÀM SAU KHI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

1. Khắc lại con dấu pháp nhân

Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên mà làm thay đổi một trong các thông tin trên con dấu như: tên công ty, loại hình doanh nghiệp thì phải khắc lại con dấu mới.

2. Làm lại biển hiệu công ty

Nếu tên công ty hoặc địa chỉ công ty thay đổi sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cần phải làm lại bảng hiệu công ty và treo tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có).

3. Cập nhật thông tin doanh nghiệp trên chữ ký số

 • Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp làm thay đổi các thông tin như tên công ty, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cần liên hệ nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số để cập nhật lại thông tin chứng thư số.
 • Hồ sơ cập nhật chứng thư số gồm có: Bản sao Giấy phép kinh doanh và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới.
 • Sau khi cập nhật thông tin chữ ký số, doanh nghiệp cần yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số hỗ trợ cập nhật lại chứng thư số ở tài khoản thuế điện tử, tài khoản hải quan. Trường hợp không cập nhật, doanh nghiệp không thể ký xác thực tờ khai thuế và không thể đăng nhập tài khoản hải quan.

4. Cập nhật lại thông tin tài khoản công ty

Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp làm thay đổi tên công ty hoặc người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi thông tin chủ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và gửi thông báo tới các khách hàng, đối tác để tránh trường hợp chuyển khoản theo thông tin cũ.

5. Đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan bảo hiểm xã hội

 • Khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ các thông tin như tên, địa chỉ trụ sở, mã số thuế, loại hình doanh nghiệp. Do đó khi có bất kỳ thay đổi nào, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan bảo hiểm xã hội.
 • Theo Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH, doanh nghiệp lập Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS) kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên mới nộp tới cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý trực tiếp.

6. Thay đổi thông tin chủ sở hữu trên các tài sản của doanh nghiệp

Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp làm thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở thì doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi thông tin trên các tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chứng chỉ, giấy phép con…

7. Thông báo với khách hàng, đối tác 

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo công khai bằng văn bản cho khách hàng, đối tác về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và các thông tin thay đổi khác có liên quan để tránh việc đối tác xuất hóa đơn theo thông tin cũ của doanh nghiệp.

8. Thay đổi thông tin giấy phép kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh,  khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà xảy ra 2 trường hợp sau thì phải làm thủ tục thay đổi nội dung giấy phép hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Cụ thể:

 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp làm thay đổi tên công ty.
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp làm thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đồng thời là người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh.

Gọi ngay 0987531612 để được tư vấn miễn phí.

VII. NHỮNG CÔNG VIỆC HM LAW THỰC HIỆN

 • Tư vấn miễn phí những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục;
 • Tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá những tài liệu khách hàng cung cấp. Tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng hồ sơ theo quy định, đảm bảo tính hợp lệ của các giấy tờ, tài liệu;
 • Soạn thảo hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục;

* Hoàn tất toàn bộ thủ tục, hồ sơ cho khách hàng, cụ thể:

 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ. Theo dõi và nhận kết công việc;
 • Giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện để đảm bảo cho quý khách hàng có được kết quả trong thời gian nhanh nhất (nếu có).

Ngoài ra HMLAW còn cung cấp các dịch vụ pháp lý:

👉 Thành lập doanh nghiệp, chi nhánh,….
👉Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
👉 Thủ tục lưu hành thiết bị y tế
👉Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại BCD
👉 Đăng ký lưu hành tự do-CFS
👉Công khai, kê khai giá trang thiết bị y tế
👉Đăng ký FDA, CE
👉Kiểm nghiệm sản phẩm
👉Công bố sản phẩm
👉 ISO13485, 9001, ATVSTP, ISO 22000, HACPP,…
👉 Các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.

Mọi thông tin thắc mắc về thủ tục Quý khách hãy gọi ngay 0987531612 để được chuyên viên tư vấn miễn phí.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HM LAW

Văn phòng: Tòa HPC Landmark 105 Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.

Hotline: 0987531612

Email : tuvanhmlaw@gmail.com

Tags: , ,