THỦ TỤC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT OXY LỎNG, KHÍ

Tình hình covid diễn ra vẫn phức tạp, mới đây Bộ Y tế đã thông báo một trường hợp đột ngột trở nặng sau một phút, những bệnh nhân như vậy rất cần đến sự trợ giúp của máy trợ thở. Nguyên lý sử dụng máy trợ thở là cung cấp oxy vào phế quản giúp bệnh nhân cung cấp đủ khí oxy cho cơ thể. Vậy việc sản xuất oxy lỏng, khí cần làm những thủ tục và giấy tờ gì?

HMLAW xin cung cấp dịch vụ tư vấn “Thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất” như sau:

I. THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN HỒ SƠ: Sở Y tế nơi cơ sở sản xuất đặt trụ sở.

II. HỒ SƠ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (OXY LỎNG, KHÍ) 

Theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/2016/NĐ-CP thì hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất oxy lỏng, khí gồm:

  1. Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
  2. Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục IIban hành kèm theo Nghị định này.
  3. Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất, kèm theo bản xác nhận thời gian công tác theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của người phụ trách chuyên môn.
  4. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

Trường hợp không có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng thì phải có các giấy tờ chứng minh cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 13 Nghị định này.

Trường hợp cơ sở không tự thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm hoặc không có kho tàng hoặc không có phương tiện vận chuyển mà ký hợp đồng kiểm tra chất lượng, bảo quản, vận chuyển với cơ sở khác thì phải kèm theo các giấy tờ chứng minh cơ sở đó đủ điều kiện kiểm tra chất lượng, kho tàng, vận chuyển trang thiết bị y tế mà mình sản xuất.

III. CÔNG VIỆC HMLAW THỰC HIỆN 

* Tư vấn hồ sơ, thủ tục cho khách hàng, cụ thể:

–  Tư vấn miễn phí những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục;

–   Tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá những tài liệu khách hàng cung cấp. Tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng hồ sơ theo quy định, đảm bảo tính hợp lệ của các giấy tờ, tài liệu;

–   Soạn thảo hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục;

* Hoàn tất toàn bộ thủ tục, hồ sơ cho khách hàng, cụ thể:

–  Đại diện khách hàng nộp hồ sơ. Theo dõi và nhận kết công việc;

–  Giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện để đảm bảo cho quý khách hàng có được kết quả trong thời gian nhanh nhất (nếu có).

IV. THỜI GIAN HMLAW THỰC HIỆN: 5-7 ngày làm việc

V. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

  • Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
  • Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/2016/NĐ-CP
  • Thông tư số 39/2016/TT-BYT về phân loại trang thiết bị y tế

Mọi thông tin thắc mắc về thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (oxy lỏng, khí) Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0987531612 để được chuyên viên tư vấn miễn phí.