THỦ TỤC NHẬP KHẨU BÌNH DẪN LƯU KÍN MÀNG PHỔI KÈM MÁY DI ĐỘNG

Bình hút dẫn lưu kín màng phổi kèm máy di động được sử dụng để dẫn lưu mủ ra khỏi màng phổi hoặc qua ống dẫn lưu có thể rút không khí và giúp cho phổi có thể nở giãn ra được và giải quyết được túi cặn màng phổi.

HMLAW xin cung cấp dịch vụ tư vấn “Thủ tục nhập khẩu bình dẫn lưu kín màng phổi kèm máy di dộng” như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

  • Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
  • Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2016/NĐ-CP
  • Thông tư số 39/2016/TT-BYT về phân loại trang thiết bị y tế
  • Thông tư 30/2015/TT-BYT về nhập khẩu trang thiết bị y tế
  • Thông tư số 46/2017/TT-BYT về Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

II. HỒ SƠ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (BÌNH DẪN LƯU KÍN MÀNG PHỔI KÈM MÁY DI ĐỘNG) 

a) Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

b) Bản kê khai nhân sự

c) Các giấy tờ chứng minh kho bảo quản, phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Các giấy tờ này phải được xác nhận bởi cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán.

III. CÔNG VIỆC HMLAW THỰC HIỆN 

*Tư vấn hồ sơ, thủ tục cho khách hàng, cụ thể:

–  Tư vấn miễn phí những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục;

–  Tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá những tài liệu khách hàng cung cấp. Tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng hồ sơ theo quy định, đảm bảo tính hợp lệ của các giấy tờ, tài liệu;

–   Soạn thảo hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục;

*Hoàn tất toàn bộ thủ tục, hồ sơ cho khách hàng, cụ thể:

–  Đại diện khách hàng nộp hồ sơ. Theo dõi và nhận kết công việc;

–  Giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện để đảm bảo cho quý khách hàng có được kết quả trong thời gian nhanh nhất (nếu có).

IV. THỜI GIAN HMLAW THỰC HIỆN: 7-10 ngày làm việc

Mọi thông tin thắc mắc về thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế (Bình dẫn lưu khí màng phổi kèm máy di động) Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0987531612 để được chuyên viên tư vấn miễn phí.