THỦ TỤC CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG 

1) Bản cung cấp thông tin công bố thực phẩm chức năng

2) Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng).

3) Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan – Certificate of Analysis) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.

4) Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để thẩm định).

5) Bản sao có công chứng nước ngoài hoặc trong nước của một trong các giấy chứng nhận sau:

  1. GMP (thực hành sản xuất tốt);
  2. HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn);
  3. Hoặc giấy chứng nhận tương đương.

6) Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ.

Kết quả nghiên cứu lâm sàng và/hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng đặc hiệu và tính an toàn thực phẩm.

7) Bản sao Giấy chứng nhận của nước xuất khẩu cho phép sử dụng với cùng mục đích trên phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó và thuyết minh quy trình sản xuất (đối với trường hợp thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn gốc biến đổi gen, chiếu xạ).

8) 03 mẫu sản phẩm.

– Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng

  1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Công bố thực phẩm chức năng như:

    * Tư vấn những quy định của pháp luật về việc công bố;

    * Tư vấn thủ tục xin Công bố thực phẩm chức năng

    * Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin công bố thực phẩm chức năng;

    * Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

  1. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

    * Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

    * Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Công bố thực phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

    * Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

Mọi thông tin thắc mắc về các thủ tục pháp lý Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0987531612 để được Luật sư, chuyên viên tư vấn miễn phí.