Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)

Trình tự thực hiện

Tiếp nhận yêu cầu

Khảo sát

Lắp đặt nghiệm thu thiết bị đo đếm, ký HĐMBĐ

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc
Trực tuyến 5 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha)
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị mua điện Giay de nghi mua dien.docx Bản chính: 1 – Bản sao: 0
Giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức; là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai). Bản chính: 0 – Bản sao: 1
Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị. Bản chính: 0 – Bản sao: 1
Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ
Khách hàng tách công tơ dùng chung
Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất…
Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất…

Cơ quan thực hiện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tags: