Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

Trình tự thực hiện

Tiếp nhận yêu cầu
Khảo sát
Ký Biên bản chấm dứt HĐMBĐ cũ và Hợp đồng mua bán điện mới

Cách thức thực hiện

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 2 Ngày làm việc
  • Mức giá: Miễn phí
Với khách hàng mua điện sinh hoạt
Trực tiếp 3 Ngày làm việc
  • Mức giá: Miễn Phí
Với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt
Trực tuyến 2 Ngày làm việc
  • Mức giá: Miễn phí
Với khách hàng mua điện sinh hoạt
Trực tuyến 3 Ngày làm việc
  • Mức giá: Miễn Phí
Với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt
Dịch vụ bưu chính 2 Ngày làm việc
  • Mức giá: Miễn phí
Với khách hàng mua điện sinh hoạt
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc
  • Mức giá: Miễn Phí
Với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị 02.PhieuDeNghiDichVuDienDungChung.docx Bản chính: 1 – Bản sao: 0
Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ mới: là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị. Bản chính: 0 – Bản sao: 1

Cơ quan thực hiện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tags: