ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH 

Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Bạn băn khoăn về điều kiện thành lập công ty hợp danh, hãy cùng HMLAW tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây. 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020; 
 • Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ 01/4/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

II. KHÁI NIỆM CÔNG TY HỢP DANH

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

 • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.
 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

III. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

3.1. Điều kiện thành lập công ty hợp danh về chủ thể

Để thành lập công ty hợp danh cần đáp ứng các điều kiện về chủ thể như sau:

(1) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh);

(2) Không thuộc các trường hợp sau:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng. Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

(3) Thành viên hợp danh phải là cá nhân

(4) Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân

3.2. Điều kiện thành lập công ty hợp danh về hồ sơ

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh bao gồm các giấy tờ sau đây:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

(2) Điều lệ công ty

(3) Danh sách thành viên

(4) Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3.3. Điều kiện thành lập công ty hợp danh khác

Ngoài các điều kiện trong, việc thành lập công ty hợp danh còn cần đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Điều kiện về ngành nghề đăng ký kinh doanh

 • Khi thành lập công ty hợp danh, các chủ thể đầu tư có thể tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế, thế mạnh của mình, miễn là không thuộc các trường hợp ngành nghề thuộc danh mục cấm của pháp luật;
 • Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì công ty hợp danh chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định.

(2) Điều kiện về tên công ty hợp danh

 • Tên công ty hợp danh không được trùng với những doanh nghiệp đã được đăng ký, không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp;
 • Tên tiếng Việt của công ty được cấu tạo từ hai thành tố gồm: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng;
 • Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh;
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

(3) Điều kiện về trụ sở chính của công ty hợp danh

 • Công ty hợp danh phải có địa chỉ kinh doanh rõ ràng;
 • Địa chỉ trụ sở chính phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Và xác định được số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phó, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(4) Điều kiện về vốn

 • Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty hợp danh;
 • Tài sản góp vốn là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam;
 • Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ có yêu cầu về vốn pháp định (số vốn tối thiểu phải góp được).

Nếu còn thắc mắc về điều kiện thành lập công ty hợp danh quý khách hàng liên hệ hotline 0987531612 để được đội ngũ chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm tại HMLAW tư vấn chi tiết.

Tags: