NÊN THÀNH LẬP CÔNG TY HAY HỘ KINH DOANH 

Mỗi loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh lại có những ưu điểm, nhược điểm riêng. Bài viết dưới đây HMLAW sẽ đồng hành cùng các bạn tìm hiểu về vấn đề “Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020; 
 • Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

II. KHÁI NIỆM CÔNG TY VÀ HỘ KINH DOANH

2.1. KHÁI NIỆM HỘ KINH DOANH 

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

2.2. KHÁI NIỆM CÔNG TY

Công ty là là sự liên kết của hai hay nhiều người (cá nhân hay pháp nhân) bằng một sự kiện pháp lý trong đó các bên thỏa thuận với nhau sử dụng tài sản hay khả năng của họ nhằm tiến hành các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu.

Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

III. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 

3.1. ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG TY 

Công ty là một mô hình hoạt động phổ biến nhất hiện nay bởi nó có các ưu điểm sau:

 • Với tư cách công ty, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc huy động vốn bằng nhiều hình thức khác nhau đối với một số loại hình công ty như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, đặc biệt là công ty cổ phần còn có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn lớn. Điều mà hộ kinh doanh không có được.
 • Ngoài công ty hợp danh các thành viên công ty phải chịu trách nhiệm vô hạn thì đối với các loại hình công ty còn lại, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm hữu hạn bằng tài sản của công ty chứ không bằng toàn bộ tài sản của mình nên vẫn có thể tham gia góp vốn hoặc thành lập doanh nghiệp khác.
 • Có thể mở rộng kinh doanh với quy mô lớn, có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau bằng cách lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hay lập địa điểm kinh doanh. Nên khi có nhu cầu tăng thêm thành viên dễ dàng hơn với loại hình hộ kinh doanh.
 • Khả năng cạnh tranh trên thị trường của công ty sẽ cao hơn vì có thương hiệu riêng được xây dựng bởi chính uy tín và chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp.

3.2 NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY

Tuy nhiên nếu bạn lựa chọn loại hình này, bạn cũng phải đối mặt với các tồn tại như:

 • Thủ tục thành lập, thay đổi hoặc giải thể công ty phức tạp hơn.
 • Cơ chế giám sát, quản lý công ty sẽ gặp nhiều khó khăn do quy mô lớn và phức tạp hơn so với hộ kinh doanh.
 • Công ty có nghĩa vụ đóng nhiều loại thuế và khá phức tạp. Ngoài thuế cơ bản như lệ phí môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp bạn sẽ còn phải đóng hộ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động, thu hộ thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp còn phải đóng thêm thuế bảo vệ môi trường, thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt,…

IV. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỘ KINH DOANH 

Đối với thành lập hộ kinh doanh cũng có những ưu và nhược điểm riêng, cụ thể:

4.1. ƯU ĐIỂM CỦA HỘ KINH DOANH 

 • Thủ tục thành lập khá đơn giản, dễ dàng, không quá phức tạp, chỉ cần nộp đầy đủ các giấy tờ sau tới Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh:

Thứ nhất, giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Thứ hai, danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Thứ ba, bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;

Thứ tư, bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Thứ năm, hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận/huyện nơi đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

 • Không ràng buộc về vốn, hộ kinh doanh có thể kinh doanh với số vốn lớn hoặc nhỏ, nhờ vậy mà khả năng quay vòng vốn nhanh giúp cho quá trình kinh doanh thuận lợi hơn.
 • Đối với vấn đề quản lý: chính vì đặc điểm số lượng lao động dưới 10 người, đa phần là những người có mối quan hệ thân  thiết, gắn bó với nhau nên sẽ dễ dàng trong việc quản lý và điều hành sản xuất, hoạt động của hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh đóng ít loại thuế hơn. Ví dụ như thuế khoán cố định hàng tháng do cơ quan thuế ấn định, lệ phí môn bài tùy theo doanh thu/năm. Thuế giá trị gia tăng nếu sử dụng hóa đơn bán hàng trực tiếp mua tại cơ quan thuế…

4.2. NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỘ KINH DOANH 

Cũng giống như khi thành lập công ty, nếu lựa chọn thành lập hộ kinh doanh, bạn cũng phải đối mặt với khó khăn như:

 • Việc huy động vốn bị hạn chế, hộ kinh doanh chỉ có thể tự xoay vốn hoặc vay của các cá nhân, tổ chức khác. Cũng không thể rút vốn và chịu hoàn toàn trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình.
 • Hộ kinh doanh chỉ được sử dụng không quá 10 người lao động điều này khiến quy mô kinh doanh, sản xuất luôn bị bó hẹp.
 • Hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình, do đó mỗi một người chỉ được phép thành lập một hộ kinh doanh duy nhất, muốn thành lập hay muốn tham gia góp vốn hay muốn thành lập công ty khi có nhu cầu thì phải giải thể hộ kinh doanh đang có.
 • Do quy mô nhỏ nên có thể gặp khó khăn trong quá trình huy động vốn từ bên ngoài hoặc trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh.
 • Vì hộ kinh doanh không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng nên nguồn khách hàng do đó sẽ bị hạn chế.

Tóm lại, tùy theo ngành nghề kinh doanh và định hướng phát triển, bạn nên đăng ký hộ kinh doanh hay công ty sao cho phù hợp. Nếu quy mô kinh doanh lớn, số lượng nhân công nhiều, cần nguồn lực tài chính lớn và mong muốn mở rộng sản xuất trong tương lai thì có thể ưu tiên lựa chọn một trong các loại hình công ty.

Tags: ,