Pháp luật doanh nghiệp hiện hành và văn bản hướng dẫn có liên quan đã quy định doanh nghiệp có quyền lập địa điểm kinh doanh mà không phụ thuộc vào trụ sở chính và chi nhánh. Quy định này đã tạo nên các điều kiện thuận lợi và linh hoạt cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn thành địa điểm kinh doanh khác quận. Vậy việc thành lập địa điểm kinh doanh khác quận được quy định và thực hiện như thế nào? Bài viết sau đây, HM LAW sẽ tư vấn và làm rõ cho quý khách hàng về thủ tục này.

Thành lập địa điểm kinh doanh khác quận
Thành lập địa điểm kinh doanh khác quận

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

2. Khái niệm địa điểm kinh doanh

Từ quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể của mình. Theo đó, địa điểm kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào trụ sở chính và hoạt động theo sự chỉ đạo của công ty. Phạm vi thành lập thì không bị giới hạn, doanh nghiệp có quyền lập địa điểm kinh doanh mà không phụ thuộc vào trụ sở chính và chi nhánh. Điều này tạo nên các điều kiện thuận lợi và linh hoạt cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn thành lập các đơn vị phụ thuộc nói chung và địa điểm kinh doanh nói riêng.

3. Điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh khác quận

          Căn cứ theo điểm a khoản 2 Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì  doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Theo đó, dựa trên các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan, để đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh khác quận cần đảm bảo các nội dung sau:

Về tư cách hoạt động của địa điểm kinh doanh, cụ thể trước khi thông báo thành lập địa điểm kinh doanh thì cần phải đăng ký thành lập Công ty. Sau khi doanh nghiệp đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì mới có thể thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh.

          Về tên địa điểm kinh doanh, theo Điều 40 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Tên địa điểm kinh doanh khác quận phải bao gồm tên công ty kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.

          Về chủ thể có thẩm quyền ký thông báo thành lập địa điểm kinh doanh khác quận, thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hay do người đứng đầu chi nhánh ký khi mà địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

4. Hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh khác quận

Theo khoản 5 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo đó, thành phần hồ sơ cần bao gồm thông báo lập địa điểm kinh doanh khác quận với nội dung sau:

Địa điểm kinh doanh khác quận
Địa điểm kinh doanh khác quận

+ Mã số doanh nghiệp;

+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hay tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

+ Tên địa điểm kinh doanh:

+ Địa chỉ của địa điểm kinh doanh: Nếu là nhà riêng mà có số phòng thì cũng cần cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng). Ngoài ra, trường hợp công ty thuê địa điểm đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh tốt nhất cần yêu cầu các bên cho thuê cung cấp các văn bản chứng minh địa điểm không thuộc nhà chung cư, nhà tập thể.

+ Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh: Chỉ được kinh doanh trong phạm vi hoạt động của công ty mẹ;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

+ Văn bản ủy quyền cho người thực hiện hồ sơ: Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.

5. Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh khác quận

          Để thành lập địa điểm kinh doanh khác quận, doanh nghiệp cần thực hiện những trình tự, thủ tục theo các bước sau:

         Bước 1: Chuẩn bị những điều kiện như đã tư vấn ở trên, soạn thảo hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh khác quận đầy đủ và đúng quy định;

          Bước 2: Doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Hoặc doanh nghiệp có thể nộp qua trang Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

         Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đã hợp lệ thì doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp có nhu cầu);

          – Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh khác quận của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

6. Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh tại HM Law

– Tiếp nhận thông tin từ khách hàng.

– Tư vấn cho khách hàng về quy định của pháp luật liên quan đến thành lập địa điểm kinh doanh.

– Kiểm tra thông tin giấy tờ pháp lý, hồ sơ khách quan;

– Soạn thảo hồ sơ và trình khách ký;

– Đại diện khách hàng làm việc, theo dõi, giải đáp và nhận kết quả từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HM LAW

Văn phòng: Tòa HPC Landmark 105 Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.

Hotline  : 0987531612

Email     : tuvanhmlaw@gmail.com

Tags: , ,