Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã quy định khi thành lập doanh nghiệp các công ty phải kê khai mọi thông tin của người đại diện theo pháp luật được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì lý do khác nhau mà dẫn tới có sự thay đổi về địa chỉ, số căn cước công dân hay hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật. Vậy thủ tục thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ là rõ những nội dung liên quan đến thủ tục này cho quý khách hàng.

Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật
Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật

1. Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 01/2021/TT-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

2. Khái niệm người đại diện theo pháp luật

Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 thì có thể hiểu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền cũng như nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Các trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Theo khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì doanh nghiệp có trách nhiệm trong việc đảm bảo về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo. Theo đó, đối với các trường hợp sau doanh nghiệp cần phải cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp:

– Trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp  mà làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng lại không thuộc các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định từ Điều 47 đến Điều 55 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

– Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhưng không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cũng không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các Điều 56 đến Điều 60 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Lưu ý: Khi phát hiện thông tin đã kê khai hay báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì doanh nghiệp phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

4. Thành phần hồ sơ thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật

Khi tiến hành cập nhật các thông tin thay đổi của người đại diện theo pháp luật thì các doanh nghiệp cần chú ý và đảm bảo đủ các thành phần hồ sơ sau:

– Bản thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo biểu mẫu tại Thông tư số 01/2021/TT-CP

– Bản photo có công chứng thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật.

– Bản sao y công chứng giấy xác nhận về việc đã thay đổi từ CMND cũ sang căn cước công dân do công an cấp.

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp người nộp hồ sơ thay đổi không phải là ngườ đại diện theo pháp luật.

– Bản photo công chứng thẻ căn cước công dân của người được ủy quyền.

5. Trình tự, thủ tục thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định;

Bước 2: Khi đã có đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi mà công ty đặt trụ sở chính hoặc qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

– Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ cấp Giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.

– Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp;

– Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Hồ sơ hợp lệ theo khoản 20 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại HM Law.

– Tiếp nhận thông tin từ khách hàng.

– Tư vấn cho khách hàng về quy định của pháp luật liên quan.

– Kiểm tra thông tin giấy tờ pháp lý, hồ sơ khách quan;

– Soạn thảo hồ sơ và trình khách ký;

– Đại diện khách hàng làm việc, theo dõi, giải đáp và nhận kết quả từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HM LAW

Văn phòng: Tòa HPC Landmark 105 Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.

Hotline  : 0987531612

Email     : tuvanhmlaw@gmail.com

 

Tags: ,