Từ 01/01/2022 theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP trang thiết bị y tế sẽ trở thành mặt hàng phải quản lý giá, trong trường hợp cần thiết, Nhà nước sẽ can thiệp để đảm bảo giá minh bạch. Theo đó bắt buộc kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành tại Việt Nam và cập nhật khi thay đổi giá trang thiết bị y tế. Việc không thực hiện kê khai giá có thể bị xử phạt tới 20.000.000 đồng. Vậy để tránh trường hợp bị xử phạt, HM Law xin gửi tới bài viết tham khảo dưới đây tìm hiểu về Công khai, kê khai giá trang thiết bị y tế.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Đầu tư 2020 Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Luật Giá 2012 Quốc hội ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2012;

– Nghị định 98/2021/ NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế;

– Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định mức phạt không kê khai, niêm yết giá;

– Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2018/nđ-cp ngày 04 tháng 9 năm 2018 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và nghị định số 117/2020/nđ-cp ngày 28 tháng 9 năm 2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

II. CÔNG KHAI, KÊ KHAI GIÁ LÀ GÌ?

Theo quy định tại điều 4 Luật Giá 2012 quy định:

Niêm yết giá là việc tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thông báo công khai bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bằng Đồng Việt Nam bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc trên bao bì của hàng hóa hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán hàng hóa dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát nhận biết của khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kê khai giá là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gửi thông báo mức giá hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi định giá, điều chỉnh giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải kê khai giá.

III. KHI NÀO BẮT BUỘC PHẢI THỰC HIỆN KÊ KHAI, CÔNG KHAI GIÁ?

Từ ngày 01/01/2021 Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế có hiệu lực, từ đó Trang thiết bị y tế trở thành mặt hàng phải quản lý giá, tuy nhiên việc thực hiện bắt buộc công khai, kê khai giá Trang thiết bị y tế chính thức có hiệu lực từ 01/04/2021.

IV. MỨC PHẠT KHI KHÔNG KÊ KHAI, CÔNG KHAI GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ? 

Theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế Sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 78a. Vi phạm quy định về quản lý giá trang thiết bị y tế

1.Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không đăng tải thông tin về kê khai giá trên Cổng thông tin của Bộ Y tế trước khi đưa trang thiết bị y tế đầu tiên lưu hành trên thị trường Việt Nam;

b) Kê khai giá không kèm theo đầy đủ các thành phần thông tin theo quy định của pháp luật;

c) Không thực hiện việc cập nhật giá kê khai trang thiết bị y tế khi có thay đổi;

d) Không thực hiện việc giải trình các yếu tố cấu thành giá khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Kê khai giá trang thiết bị y tế khi không phải là chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế hoặc không phải là nhà phân phối được chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế chỉ định kê khai giá.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện việc kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành tại Việt Nam;

b) Mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai hoặc mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán.”.

Như vậy việc không kê khai giá trang thiết bị y tế có thể bị xử phạt lên đến 20.000.000 Đồng.

V. DỊCH VU KÊ KHAI, CÔNG KHAI GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI HMLAW 

– Tiếp nhận thông tin từ khách hàng.

– Tư vấn cho khách hàng về quy định của pháp luật liên quan.

– Kiểm tra thông tin giấy tờ pháp lý, hồ sơ khách quan;

– Soạn thảo hồ sơ và trình khách ký;

– Đại diện khách hàng làm việc, theo dõi, giải đáp và nhận kết quả từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HM LAW

Văn phòng : Tòa HPC Landmark 105 Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.

Hotline  : 0987531612

Email     : tuvanhmlaw@gmail.com

Web       : http:/hmlaw.com.vn

Tags: , ,