CHỨNG NHẬN ISO 14001: HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (CÔNG NHẬN UKAS)

ISO 14001 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn ISO 14001, phiên bản mới nhất là ISO 14001: 2015 xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường, cung cấp căn cứ để đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp.

ISO 14001 chỉ ra một khuôn khổ mà tổ chức có thể tuân theo để xác định các tác động đến môi trường, thực hiện hệ thống kiểm soát để ngăn ngừa và giảm ô nhiễm, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

ISO 14001 cho phép tổ chức có được nhận thức cần thiết về các vấn đề môi trường liên quan đến các hoạt động của tổ chức, giúp giảm chất thải và giảm tiêu hao năng lượng điện, tăng hiệu quả của các quy trình và máy móc, tiết kiệm chi phí của việc không tuân thủ pháp luật. ISO 14001 cho phép xác định và giám sát các mục tiêu đầy đủ để cải tiến liên tục, dựa trên đánh giá chính xác về rủi ro môi trường.

ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 14001, DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GÌ?

Ngày càng có nhiều công ty và tổ chức yêu cầu các nhà cung cấp và các bên liên quan của họ cam kết cải thiện hiệu suất môi trường. Chứng nhận ISO 14001 được công nhận là bước đầu tiên để đảm bảo độ tin cậy trong bối cảnh này. Vậy sau khi đạt chứng nhận ISO 14001, doanh nghiệp sẽ nhận được lợi ích gì?

Sự tin tưởng về trách nhiệm cộng đồng: Mang lại sự tin tưởng cho khách hàng, nhà đầu tư, công chúng và cộng đồng thông qua minh chứng về cam kết trách nhiệm với môi trường của tổ chức, doanh nghiệp.

Thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động môi trường: Thông qua việc xác lập các mục tiêu cụ thể trong chính sách môi trường và thường xuyên giám sát đo lường kết quả thực hiện để duy trì hệ thống.

Tiết kiệm chi phí: Cải tiến việc kiểm soát chi phí thông qua việc tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và nguồn năng lượng.

Giảm thiểu rủi ro: Giảm thiểu các rủi ro và các nghĩa vụ pháp lý phát sinh, từ đó giảm chi phí bảo hiểm.

Tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý: ISO 14001 được thiết kế để có thể hoàn toàn tương thích và tích hợp được với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng, ISO 45001 hoặc OHSAS về An toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp, và ISO 50001 về tiết kiệm năng lượng…

Mọi nhu cầu hay thắc mắc gì cần biết về ISO 14001 quý khách xin vui lòng liên hệ hotline 0987631612 để được tư vấn sớm và hoàn toàn miễn phí.

Bài viết sau đó ISO 22000