Trong những năm gần đây, nhiều tỉnh thành liên tục xuất hiện cơn sốt đất khiến cho thị trường bất động sản có nhiều biến động. Nhiều người bản khoăn về thửa đất của mình có đủ điều kiện để bán cho cho người khác không? Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất là cơ sở pháp lý quan trọng và cần thiết, là những yêu cầu do Nhà nước quy định mà nếu bảo đảm được những yêu cầu đó thì người sử dụng đất được phép chuyển quyền sử dụng đất. HMlaw sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề này.

  1. Căn cứ pháp lý
  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết luật thi hành đất đai

     2. Điều kiện chuyển nhượng

Để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Có Giấy chứng nhận

giấy chứng nhận là căn cứ để xác định người bán có quyền được định đoạt quyền sử dụng đất hay không vì giấy chứng nhận thể hiện rất rõ thông tin chủ sử dụng đất, vị trí thử đất,…

Đất không có tranh chấp

Nếu đất có tranh chấp mà vẫn tiến hành chuyển nhượng thì ảnh hưởng tới quyền và lợi ích không chỉ của các bên tranh chấp mà còn cả bên nhận chuyển nhượng

Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

Trong thời hạn sử dụng đất

Thông thường, đất ở sẽ có thời hạn lâu dài, còn đất nông nghiệp có thời hạn tối đa là 50 năm. Nếu như đã hết hạn sử dụng thì phải gia hạn thời hạn sử dụng quyền sử dụng đất trước khi tiến hành chuyển nhượng.

3. Quyền chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

  • Cá nhân sẽ có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và việc chuyển nhượng phải do chính người có quyền sử dụng hợp pháp thửa đất đó theo quy định của pháp luật thực hiện việc chuyển nhượng lại cho một chủ thể khác hoặc do chính người có quyền sử dụng hợp pháp đó ủy quyền cho người thứ ba thực hiện giao dịch.
  • Nếu thửa đất bạn muốn chuyển nhượng là “Đất hộ gia đình” (đất được cấp trước năm 01/7/2014) thì tất cả các thành viên trong hộ gia đình  tại thời điểm được Nhà nước giao đất,  công nhận quyền sử dụng đất (đất được sử dụng ổn định và không có nguồn gốc được Nhà nước giao, cho thuê), nhận chuyển quyền sử dụng đất sẽ có quyền định đoạt
  • Nếu quyền sử dụng đất là tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân (không có thỏa thuận về tài sản riêng) thì cả vợ và chồng đều có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó.
  • Nếu chủ sử dụng đất hợp pháp của thửa đất đã chết thì những người thừa kế sẽ quyền định đoạt thửa đất.

Nếu bạn còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ HMlaw để được giải đáp:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HM LAW 

Văn phòng: Tòa HPC Landmark 105 Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội. 

Hotline  : 0987531612

Email     : tuvanhmlaw@gmail.com