Trên thực tế, nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai  sót  rất phổ biến. Chủ sử dụng đất rất lo lắng về vấn đề này. Thấu hiểu được sự băn khoăn, lo lắng đó nên hôm nay HMLAW sẽ giải đáp rõ hơn về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật đất đai 2013

Chủ sở hữu hợp pháp đối với quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót sẽ tiến hành thủ tục đính chính khi:

  • Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
  • Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Thủ tục đính chính GCN QSDĐ đất tại HMLAW

  • Tư vấn cho khách hàng về thủ tục đính chính và báo giá
  • Soạn hồ sơ đính chính GCN QSDĐ
  • Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền
  • Trong thời hạn 10 ngày, cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ hoặc làm lại hồ sơ.
  • Nộp lệ phí và nhận kết quả đính chính sai sót trên GCN QSDĐ

Bạn còn vấn đề vướng mắc? Bạn có nhu cầu đính chính GCN QSDĐ, hãy liên hệ chúng tôI!

Công ty TNHH tư vấn đầu tư HMLAW

Hotline: 0987 531 612

Email: tuvanhmlaw@gmail.com